Masal diyarında bir iran masalı.. “Kuyruksuz Tilki” Çok eski zamanlarda bayındır bir yerin yakınlarında bir tilki yaşarmış. Bu tilkinin işi gücü, diğer bütün tilkiler gibi kümeslere saldırmak ve hile yoluyla ele geçirdiği tavuk ve kuşları yemekmiş. Ama bu özelliklerine rağmen bu tilki...