Masallar rüyaya benzer

masal-diyari

Masallar Rüyaya Benzer

Masallar rüyâya benzer ve insanlardaki arzuları sembolleştirir. Masallar, milletlerin gördükleri rüyalardır, diyorum bu yüzden.

Çünkü hayatta mümkün olmayan ve çok istenen her şey masallarda gerçekleşiyor. Adâlet, eşitlik, mutluluk, istenilen şekilde masal dünyâsında bulunur. Masallar kahramanlarını, ermiş kişiler olarak görebiliriz bir açıdan.

Ayrıca hor görülen bir keloğlan, kurnazlığı sâyesinde şehzâdeleri küçük düşürür. Fakir, öksüz bir kızcağız bir târih cilvesiyle sultan oluverir. Yoksul birinin başına devlet kuşu konar.

Masal dünyâsında, gam, kasvet, çirkinlik, âdilik yoktur. İyiler dâimâ mükâfâta kavuşur, kötülereyse en adâletli cezâlar verilir.

Gerçek hayatta gösteremediğimiz yaşamaya değer güzel dünyayı, iyiliği ve iyi insanları çocukluğumuzda masallarla öğreniriz. Bir başka hayatın varlığını, masallar yoluyla öğrenir çocuklar. Özgür insanların, adalete tam bir inançla, güvenlik ve barış içinde, kardeşçe yaşayabileceklerini çocuklara masallarla anlatılır ancak.

Çocukların iyi insan olmaları, taraf olmayı öğrenmeleri ve iyilerin saflarında yer almaları ancak masallarla mümkün olabilmektedir..

Evet, masallar rüyâya benzer.. Çocuklar, masallarla büyüklerin rüyasını paylaşarak hayata hazırlanırlar… Bir de masalsız çocuklar vardır… Belki bir sonraki yazıda bu dünyayı paylaşırız..