Kurt ile Pelikan

masal
Kurt ile Pelikan Masalı

Kurdun biri, avına öyle saldırmış, onu öylesine hırsla yemiş yutmuş ki, boğazına bir kemik takılmış. Uluya uluya ormanı dört dönmeye başlamış; kimi görse yardım istiyormuş. Kemiği çıkarana ödül vereceğini bile söylemiş. Bir pelikan kuşu, hem ödülün çekiciliğinden, hem de kurda acıdığından, uzun gagasını kurdun boğazına sokup kemiği
çıkarmış. Sonra da ödülü istemiş. Kurt sivri dişlerini göstererek gülümsemiş.

“Seni nankör yaratık!” diye bağırmış. “Canını bağışlıyorum ya, daha ne ödülü istiyorsun? Başka bir kuş kafasını bir kurdun dişleri arasına soksa sağ kurtulur muydu sanıyorsun? Seni yemediğime şükret.”

Öğüt: Kötülere yardım etmeye kalkarsanız, ödül beklemeyin sakın; sağ salim kurtulursanız halinize şükredin.